Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0620-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07066
Наименование: Повишаване професионалната квалификация на заетите в „БОС – ИТ” ЕООД
Бенефициент: БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ - ИТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 08.10.2010
Дата на приключване: 08.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалната квалификация на заетите в „БОС – ИТ” ЕООД за предоставяне на компетентно и професионално обслужване на своите клиенти чрез повишаване компетентността и адаптивността на своите служители и развитие на конкурентността на компанията на българския пазар.
Дейности: Сформиране на екип на проекта и избор на подизпълнители
Провеждане на професионално обучение по част от професията ”Охранител”, “Физическа охрана на обекти”
„Банкова охрана и инкасова дейност”,
Обучение за придобиване на ключови компетентности Дигитална компетентност
Умения за поемане и оценка на риска.
Популяризиране на проекта
Мониторинг и отчетност на дейностите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 367 211 BGN
Общ бюджет: 322 676 BGN
БФП: 225 873 BGN
Общо изплатени средства: 213 798 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 225 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 73 442 BGN
2011 0 BGN
2012 140 356 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
213 798 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 191 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 62 426 BGN
2011 0 BGN
2012 119 303 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
181 728 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 016 BGN
2011 0 BGN
2012 21 053 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 070 BGN
Финансиране от бенефициента 157 376 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз