Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0021-C0001
Номер на проект: ВТ/INV/001/18.01.2008
Наименование: "ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ „ХЕРАЛД” ООД, ГР. ГАБРОВО, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС НА АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ ЗА КОМБИНИРАНО БОЯДИСВАНЕ И СУШЕНЕ НА МАСИВНИ И ФУРНИРОВАНИ ПОВЪРХНОСТИ"
Бенефициент: „ХЕРАЛД” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 21.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: модернизация на технологичното оборудване, с оглед повишаване на конкурентоспособността на предприятието
Дейности: Доставка и монтаж на автоматична линия за комбинирано боядисване и сушене на масивни и фурнировани повърхности Доставка и монтаж на автоматична линия за комбинирано боядисване и сушене на масивни и фурнировани повърхности
СМР за адаптиране на съществуващо помещение за инсталиране на оборудването Разходи за строително-монтажни работи
Одит Одит
Визуализация на проекта Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 314 BGN
Общ бюджет: 238 269 BGN
БФП: 59 567 BGN
Общо изплатени средства: 59 567 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 59 567 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 567 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 50 632 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 632 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 935 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 935 BGN
Финансиране от бенефициента 252 942 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз