Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0030-C0001
Номер на проект: CO/INV/005/16.01.2008
Наименование: Разнообразяване на продукцията на Арт Техно Гроуп чрез добавяне на нови допълнителни продукти произведени от тел и метал и обогатяване на гамата съществуващи продукти , чрез добавяне на метални елементи в тях
Бенефициент: "Арт Техно Гроуп" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 11.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: технологично обновление на дружеството, което се изразява в добавянето на металообработващо производство, което от своя страна осигурява възможност да бъде разширена продуктовата гама на Арт Техно Гроуп чрез добавяне на нови допълнителни изделия произведени от тел и метал и обогатяване на гамата съществуващи продукти, чрез добавяне на метални елементи в тях
Дейности: Създаване на система за управление и сформиране на екип за работа по проекта.
Провеждане на търг и избор на доставчик за доставка на ДМА. Доставка на оборудването. Въвеждане в ксплоатация.
Консултантска дейност във връзка с внедряване на метално производство. Извършване на маркетинговите дейности от консултантската организация
Информационни дейност
Одит
Финален отчет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евромаркет БРД ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 747 BGN
Общ бюджет: 128 328 BGN
БФП: 57 747 BGN
Общо изплатени средства: 57 747 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 57 747 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 747 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 49 085 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 085 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 662 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 662 BGN
Финансиране от бенефициента 70 581 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз