Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0044-C0001
Номер на проект: CO/INV/038/21.01.2008
Наименование: ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА “ДЕБУЛКО” ООД ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕЛООБРАБОТВАЩИ МОЩНОСТИ
Бенефициент: "ДеБулКо" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 17.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: да се подобри конкурентноспособността на фирмата чрез разширяване на своя продуктов асортимент и подобряване качеството на крайните изделия
Дейности: Подготвителни дейности – сформиране на проектен екип и наемане на консултанти за оценка на оферти и изготвяне на маркетингова стратегия за новите продукти
Събиране на оферти за доставчици на оборудване
Закупуване на оборудването, доставка, монтаж и настройка
Наемане на нови работници и обучение за работа с новото звено
Пускане в експлоатация на новото високо-технологично звено
Изготвяне на маркетингова стратегия за разширяване на пазарите
Промоция и визуализация на проекта
Заключителен етап и отчет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Маркет Тренд ООД
"Дойче Лизинг България" ЕАД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 539 BGN
Общ бюджет: 588 749 BGN
БФП: 147 187 BGN
Общо изплатени средства: 147 187 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 147 187 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 187 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 125 109 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 109 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 078 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 078 BGN
Финансиране от бенефициента 481 616 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз