Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0052-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/058
Наименование: “СЪТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ ОРЯХОВО И ЗУБИА”
Бенефициент: Община Оряхово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.07.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Оряхово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта дава информация за дългосрочните ползи за обществото, към които е насочен проектът. Тя представя начина, по който проектът ще допринесе за решаването на общия проблем.
Дейности: дейност 1 (Сформиране на екип) дейност 1 (Сформиране на екип)
дейност 2 (Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители) дейност 2 (Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители)
дейност 3 (Посещение на община Оряхово. Организиране на семинар на тема «Междурегионално развитие» и презентиране на проекта) дейност 3 (Посещение на община Оряхово. Организиране на семинар на тема «Междурегионално развитие» и презентиране на проекта)
дейност 4 (Събиране на данни и първоначални проучвания развитието на общините Оряхово и Зубиа) дейност 4 (Събиране на данни и първоначални проучвания развитието на общините Оряхово и Зубиа)
дейност 5 (Анализ на състоянието на общините Оряхово и Зубиа и изработване на стратегия за междурегионално развитие (2009 – 2015 г.) на нуждите на общините Оряхово и Зубиа) дейност 5 (Анализ на състоянието на общините Оряхово и Зубиа и изработване на стратегия за междурегионално развитие (2009 – 2015 г.) на нуждите на общините Оряхово и Зубиа)
дейност 6 (Посещение на община Зубиа. Организиране на семинар на тема «Генериране на проекто-идеи за внедряване на най-добри практики в областта на регионалното развитие в община Оряхово на примера на община Зубиа») дейност 6 (Посещение на община Зубиа. Организиране на семинар на тема «Генериране на проекто-идеи за внедряване на най-добри практики в областта на регионалното развитие в община Оряхово на примера на община Зубиа»)
дейност 7 (Създаване и популяризиране на уеб базиран информационен портал за регионално развитие) дейност 7 (Създаване и популяризиране на уеб базиран информационен портал за регионално развитие)
Дейност: Публичност на проекта Дейност: Публичност на проекта
Дейност: Мониторинг и вътрешна оценка на проекта Дейност: Мониторинг и вътрешна оценка на проекта
дейност 8 (Изработване на финална отчетност по проекта. Семинар за отчитане постигнатите резултати от проекта) дейност 8 (Изработване на финална отчетност по проекта. Семинар за отчитане постигнатите резултати от проекта)
дейност 9 (Одит на проекта) дейност 9 (Одит на проекта)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 232 960 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 @@иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 >+регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 ##проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 @)участници в междурегионални събития
Индикатор 5 #$%междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз