Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0036-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/025-02
Наименование: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ № PDV 1070/I-6/ КЪРНАРЕ – ХРИСТО ДАНОВО
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на мобилността и достъпността на населението от периферен, краен район - с.Христо Даново в градския агломерационен ареал Карлово чрез рехабилитация и реконструкция на общински път № PDV 1070/I-6/Кърнаре – Христо Даново от км 0+000 до км 3+800.
Дейности: МОДУЛ І Сформиране на екип за управление на проекта
МОДУЛ I Действия за публичност и информиране на обществеността
МОДУЛ І Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
МОДУЛ І Отчетност, мониторинг и контрол
Модул ІІ. Независим строителен надзор
МОДУЛ ІI дейност 1. Рехабилитация на общински път №60041
Модул ІІ. дейност 2. Авторски контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 216 783 BGN
Общ бюджет: 2 488 043 BGN
БФП: 2 068 898 BGN
Общо изплатени средства: 1 967 553 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 068 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 994 150 BGN
2011 0 BGN
2012 - 26 597 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 967 553 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 758 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 695 028 BGN
2011 0 BGN
2012 - 22 608 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 672 420 BGN
В т.ч. Национално финансиране 310 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 299 123 BGN
2011 0 BGN
2012 - 3 990 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
295 133 BGN
Финансиране от бенефициента 444 870 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз