Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0224-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/76
Наименование: „Опознай, обикни и запази българските планини”
Бенефициент: Клуб за спорт и туризъм "Мачирски"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 08.07.2008
Дата на приключване: 08.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1* (Провеждане на беседи от психолози - подготовка и изпълнение
Дейност 2* (Създаване на организация за системен и целенасочена ученически екипен тренинг в планината) - подготовка и изпълнение
Дейност 3* (Изграждане на умения и навици за системно и целенасочено практикуване на зимни спортове) - подготовка и изпълнение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 000 BGN
Общ бюджет: 43 552 BGN
БФП: 34 301 BGN
Общо изплатени средства: 34 298 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 000 BGN
2009 0 BGN
2010 24 298 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 298 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 500 BGN
2009 0 BGN
2010 20 653 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 153 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 500 BGN
2009 0 BGN
2010 3 645 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 145 BGN
Финансиране от бенефициента 13 482 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз