Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0045-C0001
Номер на проект: РД-08-372/13.07.10;РД-08-283/17.05.13;РД-08-520/19
Наименование: Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. за нуждите на Управляващия орган
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2010
Начална дата: 13.07.2010
Дата на приключване: 11.10.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. при изпълнение на неговата дейност.
Дейности: Не се планират дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 500 000 BGN
Общ бюджет: 365 854 BGN
БФП: 365 854 BGN
Общо изплатени средства: 341 036 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 365 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 97 062 BGN
2012 74 898 BGN
2013 105 027 BGN
2014 64 048 BGN
2015 0 BGN
341 036 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 310 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 82 503 BGN
2012 63 663 BGN
2013 89 273 BGN
2014 54 441 BGN
2015 0 BGN
289 880 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 559 BGN
2012 11 235 BGN
2013 15 754 BGN
2014 9 607 BGN
2015 0 BGN
51 155 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Преводачески услуги
Индикатор 2 Закупуване на софтуерни продукти
Индикатор 3 Наемане/използване на специализирана експертиза и провеждане на лабораторни анализи и тестове
Индикатор 4 Изготвяне на карти и чертежи
Индикатор 5 Закупуване на статистически и сравнителни данни и възлагане на статистически анализи
Индикатор 6 Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и офис принадлежности
Индикатор 7 Наем на зали и помещения
Индикатор 8 Наем, лизинг или закупуване на оборудване и транспортни средства и текущи разходи
Индикатор 9 Застрахователни, нотариални, куриерски и транспортни услуги
Индикатор 10 Лизингови вноски по договор за оперативен лизинг на 2 бр. нови леки автомобили с повишена проходимост


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз