Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0104-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/44
Наименование: Образование и развитие на младите хора - инвестиция в бъдещето на община Чепеларе
Бенефициент: Община Чепеларе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Чепеларе
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1
1.Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип по реализация на проекта, разпределяне на задачите и поставяне на срокове.
2.Подготовка на дейност 2
2.Изпълнение на дейност 2 Организиране и провеждане на зимен олимпийски ден
3.Подготовка на дейност 3
3.Изпълнение на дейност 3 Организиране и провеждане на майски културни и спортни празници
4.Подготовка на дейност 4
4.Изпълнение на дейност 4 Организиране и провеждане на празник за 1 юни – Деня на детето
5.Подготовка на дейност 5
5.Изпълнение на дейност 5 Организиране и провеждане на летни занимания през ваканцията – „Училище за природолюбители”, „Училище по бизнес” и „Театрално училище”
6.Подготовка на дейност 6
6.Изпълнение на дейност 6 Откриване на учебната година с провеждане на концерт на открито за всички училища
7.Подготовка на дейност 7
7.Изпълнение на дейност 7 Организиране и провеждане на срещи-беседи 1 ноември – Деня на будителите
8.*Подготовка на дейност 8
8.*Изпълнение на дейност 8 Информационна кампания през целия период на реализация на проекта
9.Подготовка на дейност 9
9.Изпълнение на дейност 9 Осъществяване на вътрешен мониторинг и контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 832 BGN
Общ бюджет: 40 087 BGN
БФП: 40 087 BGN
Общо изплатени средства: 40 081 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 566 BGN
2009 10 125 BGN
2010 21 390 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 081 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 281 BGN
2009 8 606 BGN
2010 18 181 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 068 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 285 BGN
2009 1 519 BGN
2010 3 208 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 012 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз