Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0191-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/435
Наименование: Средношколски център Средношколски център "Младежка активност"
Бенефициент: Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" - Сандански
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. дейност 1: Клуб „Училищна подкрепа” Секция Web дизайн - подготовка и изпълнение
2. * дейност 2: Клуб „Училищна подкрепа” Секция „Средношколски сблъсък” - подготовка и изпълнение
3. * дейност 3: Клуб „Училищна подкрепа” Секция „Млад журналист” - подготовка и изпълнение
4. * дейност 4: Клуб „Училищна подкрепа” Секция „Млад учител” - подготовка и изпълнение
5. * дейност 5: Клуб ”Спорт и здраве” Туристическо ориентиране - подготовка и изпълнение
6. * дейност 6: Клуб “Спорт и здраве” Спортни мажоретки - подготовка и изпълнение
7. * дейност 7: Клуб “Спорт и здраве” Зимни спортове – зимен лагер - подготовка и изпълнение
8. * дейност 8: Клуб “Спорт и здраве” Спортни първенства - подготовка и изпълнение
9. * дейност 9: Клуб „Опознай България” Explorer - подготовка и изпълнение
10. * дейност 10: Клуб „Опознай България” България през нашите очи - подготовка и изпълнение
11. * дейност 11: Клуб „Опознай България” Автентичен фолклор и местни обичаи - подготовка и изпълнение
12. * дейност 12: към Клуб „Аз правя бизнес”- изпълнение
13.1 * дейност към Клуб "Аз правя бизнес" Разработка на информационни материали
13.2 * дейност към Клуб "Аз правя бизнес" Разработка на информационни материали
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 113 BGN
Общ бюджет: 38 781 BGN
БФП: 38 781 BGN
Общо изплатени средства: 38 781 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 423 BGN
2009 23 489 BGN
2010 5 869 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 781 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 009 BGN
2009 19 966 BGN
2010 4 989 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 964 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 413 BGN
2009 3 523 BGN
2010 880 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 817 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз