Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0189-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/426
Наименование: "Култура на свободното време"
Бенефициент: Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" - Монтана
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 02.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Дейност 1 - подготовка и изпълнение
2. Дейност 2 - подготовка и изпълнение
3. Дейност 3 - подготовка и изпълнение
4. Дейност 4 - подготовка и изпълнение
5. *Дейност 5 - подготовка и изпълнение
6. Дейност 6 - подготовка и изпълнение
7. Дейност 7 - подготовка и изпълнение
8. Дейност 8 - подготовка и изпълнение
9. Дейност 9 - подготовка и изпълнение
10. *Дейност 10 - подготовка и изпълнение
11. * Дейност 11 - подготовка и изпълнение
12. Дейност 12 - подготовка и изпълнение
13. * Дейност 13 - подготовка и изпълнение
14. Дейност 14 - подготовка и изпълнение
15. Дейност 15 - подготовка и изпълнение
16. Дейност 16 - подготовка и изпълнение
17. Дейност 17 - подготовка и изпълнение
18. Дейност 18 - подготовка и изпълнение
19. Дейност 19 - подготовка и изпълнение
20. Дейност 20 - подготовка и изпълнение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 019 BGN
Общ бюджет: 37 643 BGN
БФП: 37 643 BGN
Общо изплатени средства: 37 643 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 800 BGN
2009 7 801 BGN
2010 22 042 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 643 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 630 BGN
2009 6 631 BGN
2010 18 735 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 996 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 170 BGN
2009 1 170 BGN
2010 3 306 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 646 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз