Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0113-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/635
Наименование: "Обичам го това училище"
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.*Регионално футболно първенство за ученици до 8 – клас
2.Курс по фолклорно и съвременно танцово изкуство за ученици от 1 - 8 клас
3.Курс за обучение на деца по “Спортно ориентиране”
4.Насърчаване на училищни вокално-инструментални групи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 696 BGN
Общ бюджет: 45 009 BGN
БФП: 45 009 BGN
Общо изплатени средства: 44 992 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 539 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 453 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 992 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 108 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 135 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 243 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 431 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 318 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 749 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз