Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0122-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/298
Наименование: Изкуството в подкрепа на образованието
Бенефициент: Община Костинброд
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 Сформиране на проектен екип и подготовка изпълнение на проекта
1.Изпълнение на дейност 1 Сформиране на проектен екип и подготовка изпълнение на проекта
2.Подготовка на дейност 2 Избор на ръководители на групи по изкуство
2.Изпълнение на дейност 2 Избор на ръководители на групи по изкуство
3.Подготовка на дейност 3 Изработване програми за работа на групите по изкуство в 4-те училища
3.Изпълнение на дейност 3 Изработване програми за работа на групите по изкуство в 4-те училища
4.Подготовка на дейност 4 Подбор на деца, които да се включат в групите по изкуство
4.Изпълнение на дейност 4 Подбор на деца, които да се включат в групите по изкуство
5.Подготовка на дейност 5 Съставяне на графици и подготовка на занятията с деца в отделните групи
5.Изпълнение на дейност 5 Съставяне на графици и подготовка на занятията с деца в отделните групи
6.Изпълнение на дейност 6 Занятия на децата в обособените групи по изкуства
7.Подготовка на дейност 7 Провеждане на седмица на изкуствата
7.Изпълнение на дейност 7 Провеждане на седмица на изкуствата
8.Подготовка на дейност 8 Провеждане на лагер-школа за надарени деца
8.Изпълнение на дейност 8 Провеждане на лагер-школа за надарени деца
9.Изпълнение на дейност 10 Популяризиране на проекта
15.Изпълнение на дейност 9 Организиране на екскурзия до известни центрове на занаятчийското и приложно изкуство в България
16.Изпълнение на дейност 10 Популяризиране на проекта
17.Подготовка на дейност 11 Изготвяне на крайни технически и финансови доклади
18.Изпълнение на дейност 11 Изготвяне на крайни технически и финансови доклади
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 470 BGN
Общ бюджет: 45 805 BGN
БФП: 45 805 BGN
Общо изплатени средства: 45 802 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 500 BGN
2009 11 443 BGN
2010 24 859 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 802 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 075 BGN
2009 9 726 BGN
2010 21 130 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 931 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 425 BGN
2009 1 716 BGN
2010 3 729 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 870 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз