Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0012-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изплащане ежемесечно на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечена заплата за съответния служител на дирекция "Вътрешен одит", съгласно длъжностно разписание, със средства по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на ОП "Конкурентоспособност".
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 09.06.2010
Начална дата: 09.06.2010
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изплащане ежемесечно на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечена заплата за съответния служител на дирекция "Вътрешен одит", съгласно длъжностно разписание, със средства по Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на ОП "Конкурентоспособност".
Дейности: Извършване на проверка на процедури по ОП "Конкурентоспособност".
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 532 BGN
Общ бюджет: 38 034 BGN
БФП: 38 034 BGN
Общо изплатени средства: 26 601 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 240 BGN
2011 7 361 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 601 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 354 BGN
2011 6 257 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 611 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 886 BGN
2011 1 104 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 990 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 направени оценки на ОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз