Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0015-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/215
Наименование: Кибер академия за малки и големи
Бенефициент: Професионална гимназия по телекомуникации
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 Осигуряване на МТБ
1.1.Изпълнение на дейност 1.Осигуряване на МТБ
2.Сформиране на групи
3.Провеждане на клубни дейности
4.*Подготовка на дейност 4 Организиране на дейности за мотивация
4.1.конкурс "Моят роден край"
4.2.конкурс "Новите технологии в изкуството"
5.Подготовка на дейност 5 Популяризация на реализацията на проекта
5.1.отпечатване на дипляна, плакат, публикуване на web site
5.2.*брифинги за медии
5.3.публикуване на интелигентна туристическа инф. система
5.4.*презентации с дискусии
5.5.кръгла маса
6.Изпълнение на дейност 6 Дейности на екипите
Партньори
Партньори:
Община Шумен
Второ основно училище "Д-р Петър Берон"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 729 BGN
Общ бюджет: 18 431 BGN
БФП: 18 431 BGN
Общо изплатени средства: 18 431 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 546 BGN
2009 4 476 BGN
2010 9 409 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 431 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 864 BGN
2009 3 805 BGN
2010 7 998 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 666 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 682 BGN
2009 671 BGN
2010 1 411 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 765 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз