Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0086-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/187
Наименование: 24 часа
Бенефициент: Възпитателно Училище-Интернат "Ангел Узунов", гр. Ракитово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 15.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Ракитово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за реализация на проекта
Дейност 2. Разработване на система за оценяване на успехите на децата и програма на дейностите
Дейност 3. Спорт
Дейност 4. Култура
Дейност 5. Социални умения
Дейност 6. Заключителна оценка и финално събитие
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 400 BGN
Общ бюджет: 11 019 BGN
БФП: 11 019 BGN
Общо изплатени средства: 11 019 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 800 BGN
2009 2 073 BGN
2010 6 146 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 019 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 380 BGN
2009 1 762 BGN
2010 5 224 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 366 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 420 BGN
2009 311 BGN
2010 922 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 653 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз