Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0010-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/168
Наименование: Вълшебство ли е театърът
Бенефициент: Второ основно училище "Д-р Петър Берон"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. (Изпълнение) Сформиране на екипа и подготовка реализацията на проекта
2. (Изпълнение) Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка.
3. (Подготовка) Изготвяне на материали за популяризиране и визуализация на проекта.
3. (Изпълнение) Изготвяне на материали за популяризиране и визуализация на проекта.
4. (Подготовка) Провеждане на пресконференция съвместно с Община Шумен като партньор по проекта
4. (Изпълнение) Провеждане на пресконференция съвместно с Община Шумен като партньор по проекта
5. (Подготовка) Провеждане на ежемесечни родителски срещи съвместно с децата
5. (Изпълнение) Провеждане на ежемесечни родителски срещи съвместно с децата
6. (Подготовка) Сформиране на групите за работа в извънкласната форма – Детски музикален театър Бисерче
6. (Изпълнение) Сформиране на групите за работа в извънкласната форма – Детски музикален театър Бисерче
7. (Подготовка) Осигуряване на необходимото оборудване за обезпечаване дейността на детския музикален театър
7. (Изпълнение) Осигуряване на необходимото оборудване за обезпечаване дейността на детския музикален театър
8. (Подготовка) Осигуряване на необходимите материали и костюми
8. (Изпълнение) Осигуряване на необходимите материали и костюми
9. (Подготовка) Ушиване и изработване на театрални реквизити и декори
9. (Изпълнение) Ушиване и изработване на театрални реквизити и декори
10. (Подготовка) Изработване на сценичен подиум и дървени пейки
10. (Изпълнение) Изработване на сценичен подиум и дървени пейки
11. (Подготовка) Писане на сценарий за театралните постановки и песните
11. (Изпълнение) Писане на сценарий за театралните постановки и песните
12. (Подготовка) Аранжиране на детските песни
12. (Изпълнение) Аранжиране на детските песни
13.* (Подготовка) Запис на музикалния фон – изработка на фонограма /диск/ за всеки спектакъл
13.* (Изпълнение) Запис на музикалния фон – изработка на фонограма /диск/ за всеки спектакъл
14. (Подготовка) Организиране на първа театрална постановка
14. (Изпълнение) Провеждане на първа театрална постановка
15.* (Подготовка) Изработване на афиши и програми за отделните театрални представления
15.* (Изпълнение) Отпечатване на афиши и програми за отделните театрални представления
16. (Подготовка) Организиране на втора театрална постановка
16. (Изпълнение) Провеждане на втора театрална постановка
17. (Подготовка) “Весело голямо междучасие” - ежемесечна изява на театъра
17. (Изпълнение) “Весело голямо междучасие” - ежемесечна изява на театъра
18. (Подготовка) Участие на Детския музикален театър в национални ученически театрални празници
18. (Изпълнение) Участие на Детския музикален театър в национални ученически театрални празници
19. (Подготовка) Организиране на коледна постановка
19. (Изпълнение) Провеждане на коледна постановка
20.* (Подготовка) Посещение на детски градини в гр. Шумен
20.* (Изпълнение) Посещение на детски градини в гр. Шумен
21. (Подготовка) Организиране на Хепънинг „Магията на приказките”
21. (Изпълнение) Организиране и провеждане на Хепънинг „Магията на приказките”
22. (Подготовка) Участие на всички педагози в Конференция на учителите
22. (Изпълнение) Участие на всички педагози в конференция на учителите
23. (Подготовка) Мониторинг и отчитане на дейностите
23. (Изпълнение) Мониторинг и отчитане на дейностите
Партньори
Партньори:
Община Шумен
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 826 BGN
Общ бюджет: 7 588 BGN
БФП: 7 588 BGN
Общо изплатени средства: 8 368 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 365 BGN
2009 4 003 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 368 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 710 BGN
2009 3 402 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 113 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 655 BGN
2009 600 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 255 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз