Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0134-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/626
Наименование: Работилница за идеи
Бенефициент: Основно училище " Любен Каравелов", гр. Попово,
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Представяне на проекта
2. Изготвяне на планове и подготовка за набиране на участници
3. Изработване и разпространение на обяви в училище
4.Закупуване на рекламни шапки и тениски
5.Сформиране на групите от участници в студиата
6.Провеждане на учредителна сбирка на седемте студия
7.1. Организиране и провеждане на посещение на Етнографски музей
7.2.Изследване на състоянието на замърсеност на градската река, публикуване на реултатите
7.3.Рецитал за отбелязване на 19 февруари
7.4.Викторина "Чист въздух - бистра вода, здрави хора"
7.11.Изработване макети или рисунки на паметници за загиналите в Руско – турската освободителна война
7.14.Иницииране и организиране на национален конкурс "130 години търновска конституция"
7.13.Провеждане на анкета с ученици и учители
7.16.Поход по екопътека –с.Иванча
7.7.Конкурс за изработване на електронна рисунка
7.20.Спектакъл Палаванко”
7.18.Подреждане на витрина „ Великеден”
7.12.Резитал за отбелязване на 19 февруари
7.9.Изработване на кукли - макет на носии
7.17.Уреждане на изложба с готовите макети или рисунки на паметници в Исторически музей
7.21.Състезание „ Аз и мама в компютърния свят”
7.16.Спектакъл Патиланци
7.24.Среща с д-р А. Кънев
7.29. Екскурзия до гр. София
7.19.Поход до местността „ Каваците”
7.23.Организиране и провеждане на фотосафари
7.30Летен лагер „Изкуство сред природата”
7.25.Представяне на табла с фотоси от фотосафарито
7.26.Поход „ На гости на горския цар”
7.27.Екскурзия до Капански етнографски комплекс-с.Садина
7.8.Свързване на членовете на студиото съе сродни клубове в страната
7.31 Природо – научна екскурзия- Котел
7.10 Спортно състезание „ Мама, татко и аз”
7.22.Изготвяне на електронен албум
7.6.Спектакъл „ От един дол дренки”
7.15.Рецитал, посветен на патронния празник на училището
7.28.Фотоизложба „Приятели на природата”
7.19.Детски спектакъл „ Пазим традициите си.
7.5.Композиция по фолклорни текстове „ Зимни празници”
8.Работни срещи на екипа
9*.Публикация в „Местен вестник” и „ Училищен вестник” и радиовъзел
10.Анкетно проучване
11.Популяризиране на дейностите по проекта и данните от анкетното проучване
11.*Отчет за всяко тримесечие
12.„ Панаир на идеите”
14.Отчет за изпълнението на проекта
9.*Публикация в "местен вестник" и "училищен вестник" и радиовъзел
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 200 BGN
Общ бюджет: 11 925 BGN
БФП: 11 925 BGN
Общо изплатени средства: 11 925 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 430 BGN
2009 7 307 BGN
2010 - 812 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 925 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 616 BGN
2009 6 211 BGN
2010 - 690 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 136 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 815 BGN
2009 1 096 BGN
2010 - 122 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 789 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз