Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0143-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/153
Наименование: "Училищна дърворезбарска работилница"
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Иван Николов Момчилов" - Елена
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 19.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Елена
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Встъпителна среща и публична презентация.
2.Първоначални умения за работа с инструменти. Техника на безопасност (подготовка).
2.Първоначални умения за работа с инструменти. Геометрична резба.
3.Художествена резба (подготовка).
3.Художествена резба.
4.Изделия с ажурна резба (подготовка).
4.Изделия с ажурна резба.
5.Разработка на собствени проекти (подготовка).
5.Разработка на собствени проекти.
6.Изделия с ажурна резба.
7.Изработване на рекламни материали за училищния вестник и радио.
8.Организиране на изложби.
9.*Организиране на ученически екскурзии.
10.Организиране на заключителна пресконференция за окончателно отчитане резултатите по проекта.
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ЕЛЕНА
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ИВАН МОМЧИЛОВ”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 717 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 543 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 543 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 862 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 862 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 681 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 543 BGN
- 3 862 BGN
Финансиране от бенефициента 4 009 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз