Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0025-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/151
Наименование: Художествена самодейност и приложни изкуства в училищата за деца с увреден слух
Бенефициент: Съюз на глухите в България - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да създаде условия за реализирането на потенциала и творческите заложби на децата с увреден слух от специализираните училища за глухи деца. Да спомогне за тяхното активно участие в културния живот и да направи училището привлекателно и желано място за прекарване на свободното време. Да предостави възможност за пълноценен живот на децата с увреден слух
Дейности: 1.Подготовка и изпълнение на дейност 1 - Съставяне на регламент, план за работа в кръжоците
2.Изпълнение на дейност 2- Назначаване на художествени ръководители, сключване на договори с тях.
3.Изпълнение на дейност 3 – Събиране на групите и изготвяне на план график за репетициите и кръжоците.
4.Изпълнение на дейност 4 – Репетиции на съставите и занятия в кръжоците.
5.Изпълнение на дейност 5 – организиране на концерт и изложба в края на проектния период.
6.Отчет на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 040 BGN
Общ бюджет: 27 040 BGN
БФП: 27 040 BGN
Общо изплатени средства: 27 021 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 000 BGN
2009 0 BGN
2010 22 021 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 021 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 250 BGN
2009 0 BGN
2010 18 718 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 968 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 750 BGN
2009 0 BGN
2010 3 303 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 053 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз