Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0180-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/386
Наименование: "Днес бързам за училище"
Бенефициент: Основно училище "20 април"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. * Дейност 1
2. * Дейност 2
3. * Дейност 3
4. Дейност 4
5. Дейност 5
6. Дейност 6
7. Дейност 7
8. * Дейност 8
Партньори
Партньори:
Община Панагюрище
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 624 BGN
Общ бюджет: 39 086 BGN
БФП: 39 086 BGN
Общо изплатени средства: 39 086 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 925 BGN
2009 23 690 BGN
2010 7 472 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 086 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 736 BGN
2009 20 136 BGN
2010 6 351 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 223 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 189 BGN
2009 3 553 BGN
2010 1 121 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 863 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз