Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0080-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/384
Наименование: Моят клуб
Бенефициент: Община Димово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Димово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Мобилизация на екипа и подготовка за стартиране на проекта
2. Подготовка за стартиране на клубовете
3.* Стартиране и работа на клубовете
4.1. Подготовка за „Дни на училищните клубове”
4.2. Провеждане на „Дни на училищните клубове”
5. Оценка на дейността на клубовете
6.* Популяризиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 955 BGN
Общ бюджет: 18 267 BGN
БФП: 18 267 BGN
Общо изплатени средства: 18 257 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 991 BGN
2009 7 526 BGN
2010 740 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 257 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 492 BGN
2009 6 397 BGN
2010 629 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 519 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 499 BGN
2009 1 129 BGN
2010 111 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 739 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз