Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0175-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/124
Наименование: Училището? Да! Това е моят дом!
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Иван вазов" гр. Мездра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 3.1
Изпълнение на дейност 3.1 Създаване на организация за управление на проекта
Подготовка за дейност 3.1.1
3.1.1.Организация по откриване на проектните дейности
3.1.2.Организиране на клубни форми
3.1.3.Създаване на клубни програми
1.1.4. Кръгла маса за обсъждане на успехите и проблемите по проекта
3.1.4.* Екипни срещи
3.1.5. Мониторинг и оценка
3.1.6.* Закупуване на консумативи и материали
Изпълнение на дейност 3.2 Сформиране на клубни дейности
3.2.1 Клуб „Журналист” 3.2.1.1. Сформиране на клубни екипи
3.2.1.2. Създаване на клубен съвет
3.2.1.3. Изработване на клубна програма
3.2.1.4. Изпълнение на клубната програма
3.2.1.5.Популяризиране на проекта, начало на рекламна кампания
3.2.1.6. „Природните забележителности в моя роден край”
3.2.1.7. Будители народни
2.1.2.2. Публикуване на класираните творби в местния печат
2.1.2.3. Публикации в общински, регионални и национални медии, отразяващи юбилея на училището
2.1.2.4. Издаване на юбилеен вестник
3.2.2.6. Тържествен Коледен концерт
3.2.1.8. Подготовка за Ден на християнското семейство
3.2.1.9. Ден на християнското семейство
3.2.1.10. „Християнските добродетели в ХХІ век” – анкета сред учениците и родителите
3.2.1.11. Публикуване и анализ на резултатите от анкетата в училищния вестник
2.1.2.5. Посещение на къщата-музей на баба Илийца в село Паволче и на музея „Иван Вазов” в гр.Берковица
3.2.2 Клуб „Млади таланти” 3.2.2.1. Сформиране на клубни екипи
3.2.2.2. Създаване на клубен съвет с участието на ученици, учители, родители
3.2.2.3. Изработване на клубна програма
3.2.2.4. Изпълнение на клубната програма
2.2.2.2. „Любовта ще спаси света» - конкурс за най-оригинална „Валентинка”
2.2.2.3.«Апостола на свободата» – конкурс за презентация, посветена на Васил Левски
2.2.2.6.„Вазов в моите очи” – тематична изложба по произведения на Иван Вазов
2.2.2.7. „С очите си видях бедата” – участие в конкурс на Гражданска защита
2.2.2.9. „Минало, настояще, бъдеще” – презентация
3.2.1.12. "Конкурс за написване на стихотворение, разказ, есе на тема „Моят Вазов”
Подготовка за дейност 2.2.2.12. Възстановка на пролетни обичаи
3.2.2.5 Изработване на сценичен декор за концерт
2.2.2.11. Тържествен традиционен концерт
2.2.2.8. Фотоконкурс и изложба „Улови мига
2.2.2.19. Кастинг за водещи, коледари, изпълнители
2.1.2.1. Изпълнение на клубна програма "Журналист"
2.2.2.20. Коледен концерт – “На Коледа стават чудеса”
3.2.2.5. Подготовка за изработване на сценичен декор
2.2.2.5. Изложба на ръчно изработени мартеници от учениците
2.2.3.1. Изпълнение на клубна програма "Екология"
2.2.2.14. „По стъпките на Вазов”- екскурзия до Черепишки манастир и Възрож-денско-етнографски музей „ Дядо Йоцо”
Организация на дейност 2.2.2.10. Организация на Ден на абитуриента
2.2.2.10. Провеждане Ден на абитуриента
2.2.2.1. Изпълнение на клубна програма "Млади таланти"
Подготовка за дейност 2.2.2.11. Тържествен концерт
2.2.2.16. Оздравителен лагер на море или на планина от клуб "МЛади таланти"
3.2.3. Клуб „Екология” 3.2.3.1. Сформиране на клубни екипи
3.2.3.2. Създаване на клубен съвет с участието на ученици, учители, родители
3.2.3.3. Изработване на клубна програма
3.2.3.4. Изпълнение на клубна програма на клуб Екология
2.2.3.5. Сред природата – лагер
2.2.3.6. Спортни игри – баскетбол, футбол
2.2.3.7.Организиране на курс по плуване
Подготовка за дейност 2.2.3.8. лагер на море или планина
2.2.3.8.Оздравителен лагер на море или на планина
2.2.3.9. Участие във велокрос - световен ден без автомобили
2.2.3.10. Преход „Стара планина
1.1.Създаване на организация за управление на проекта
1.1.1.* Екипни срещи
1.1.2.* Мониторинг и оценка
1.1.3.* Закупуване на консумативи и материали
2.1.2.6. Рецитал шедьоври на любовната лирика
2.1.2.7. Среща с литературен клуб „Христо Ботев”
2.2.2.17. Клуб „ Млади таланти” 2.2.2.1. Конкурс компютърна графика
2.2.2.18. Изложба на класираните компютърни графики
2.2.2.16. Подготовка за оздравителен лагер на клуб "Млади таланти"
2.2.2.4. Изработване на мартенички
Подготовка за дейност 2.2.3.4. Ден на Земята
2.2.2.12. Възстановка на пролетни народни обичаи
2.2.2.15. Спортен празник, посветен на Деня на Европа – турнири по футбол, народна топка, волейбол и др.
Подготовка на дейност 3.2.3.1. ски учлище
2.2.3.1.Ски-училище
2.2.3.2. „Бяла приказка” – тематична екскурзия
2.2.3.3. Акция по залесяване
Подготовка за дейност 2.2.2.20. Подготовка за Коледен концерт
2.2.3.4. Ден на Земята – презентация „Раждането на Земята”
2.2.3.11. Официално закриване на проекта
Партньори
Партньори:
Община Мездра
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 626 BGN
Общ бюджет: 33 980 BGN
БФП: 33 980 BGN
Общо изплатени средства: 33 815 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 33 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 523 BGN
2009 9 372 BGN
2010 14 921 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 815 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 095 BGN
2009 7 966 BGN
2010 12 683 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 743 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 428 BGN
2009 1 406 BGN
2010 2 238 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 072 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз