Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0032-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/025-01
Наименование: Лот 30 Рехабилитация на път ІІІ-102 Бела – Белоградчик, област Видин
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 26.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
Описание
Описание на проекта: Рехабилитацията на трeтокласен път III-102 е в съответствие с целите на ОП РР. Отсечката ще повиши достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал (Видин), както и между центровете на отделни единици в областта.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности(дейността се извършва 2,4,6- 12 м.)
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Рутекс” ООД
ДЗЗД "Димово-Руженци БГВН 2011"
ДЗЗД "Варна-2011-1"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 872 682 BGN
Общ бюджет: 5 664 703 BGN
БФП: 5 664 703 BGN
Общо изплатени средства: 5 318 714 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 664 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 622 289 BGN
2012 1 779 173 BGN
2013 924 566 BGN
2014 0 BGN
2015 - 7 314 BGN
5 318 714 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 814 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 228 945 BGN
2012 1 512 297 BGN
2013 785 881 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 217 BGN
4 520 907 BGN
В т.ч. Национално финансиране 849 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 393 343 BGN
2012 266 876 BGN
2013 138 685 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 097 BGN
797 807 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз