Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0025-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/019-01
Наименование: Лот 23 Рехабилитация на път III-904 (I-9) - Старо Оряхово - Долни Чифлик – Гроздьово – Бозвелийско, област Варна
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 19.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряването на транспортната достъпност включва по-нататъшното изграждане и разширяване на техническите характеристики и експлоатационните условия на съществуващата в района пътна мрежа III-ти клас така, че да бъде обхваната по-голяма част от територията и по-голям дял от населението да получи висококачествени транспортни услуги от гледна точка на безопасността и съкращаване продължителността на пътуването, като по този начин е в съответствие с Приоритетната ос 2, която цели да се подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Пътища и мостове" ЕООД
" Пътпроект " ЕООД
Обединени"Дема-Т 7"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 110 564 BGN
Общ бюджет: 4 409 054 BGN
БФП: 4 409 054 BGN
Общо изплатени средства: 4 409 054 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 409 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 716 179 BGN
2012 2 316 318 BGN
2013 607 782 BGN
2014 0 BGN
2015 - 231 225 BGN
4 409 054 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 747 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 458 752 BGN
2012 1 968 870 BGN
2013 516 615 BGN
2014 0 BGN
2015 - 196 541 BGN
3 747 696 BGN
В т.ч. Национално финансиране 661 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 257 427 BGN
2012 347 448 BGN
2013 91 167 BGN
2014 0 BGN
2015 - 34 684 BGN
661 358 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз