Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0004-C0001
Номер на проект: ДОПТ-1/23.04.10;ДОПТ-23/30.11.12;ДОПТ-12/11.06.14;
Наименование: "Доизграждане на автомагистрала "Тракия", Лотове 2, 3 и 4"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 23.04.2010
Начална дата: 23.04.2010
Дата на приключване: 11.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: С изграждане на АМ Тракия ще бъде завършена южната част от планирания магистрален пръстен в Р България
Дейности: Не се планират дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 503 410 744 BGN
Общ бюджет: 503 165 876 BGN
БФП: 503 165 876 BGN
Общо изплатени средства: 503 410 744 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 503 165 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 259 858 BGN
2011 225 035 055 BGN
2012 198 607 111 BGN
2013 14 563 503 BGN
2014 40 945 216 BGN
2015 0 BGN
503 410 744 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 402 532 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 407 887 BGN
2011 180 028 044 BGN
2012 158 885 689 BGN
2013 11 650 802 BGN
2014 32 756 173 BGN
2015 0 BGN
402 728 595 BGN
В т.ч. Национално финансиране 100 633 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 851 972 BGN
2011 45 007 011 BGN
2012 39 721 422 BGN
2013 2 912 701 BGN
2014 8 189 043 BGN
2015 0 BGN
100 682 149 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Построени автомагистрали
Индикатор 2 Спестени хиляди часове (пътища)
Индикатор 3 Изградени пътни възли (АМ Тракия)
Индикатор 4 Изградени мостове (АМ Тракия)
Индикатор 5 Изградени надлези на пътища от РПМ (АМ Тракия)
Индикатор 6 Изградени подлези на пътища от РПМ
Индикатор 7 Изградени надлези на железопътни пътища (АМ Тракия)
Индикатор 8 Изградени надлези на селскостопански пътища (АМ Тракия)
Индикатор 9 Изградени подлези на селскостопански пътища (АМ Тракия)
Индикатор 10 Изградени шумозащитни бариери (АМ Тракия)
Индикатор 11 Изградени предпазни мрежи (АМ Тракия)
Индикатор 12 Изградени места за почивка/обслужване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз