Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0040-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/80
Наименование: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА МРЕЖА ЗА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Бенефициент: Военномедицинска академия София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1 (Администриране)
Изпълнение на дейност 1 (Администриране)
Подготовка на дейност 2* (работни срещи)
Изпълнение на дейност 2* (работни срещи)
Изпълнение на дейност 3* (квалификация)
Изпълнение на дейност 4 (специфични научни задачи)
Подготовка на дейност 5 (онлайн бази данни)
Изпълнение на дейност 5 (онлайн бази данни)
Подготовка на дейност 6* (международна мобилност)
Изпълнение на дейност 6* (международна мобилност)
Подготовка на дейност 7* (международен симпозиум в България)
Изпълнение на дейност 7* (международен симпозиум в България)
Подготовка на дейност 8* (публикуване на сборник статии)
Изпълнение на дейност 8* (публикуване на сборник статии)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 36 000 BGN
2009 0 BGN
2010 - 7 729 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 28 271 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 30 600 BGN
2009 0 BGN
2010 - 6 570 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 24 030 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 400 BGN
2009 0 BGN
2010 - 1 159 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 4 241 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз