Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0378-C0001
Номер на проект: ESF-2102-03-02005
Наименование: Обучението на персонала - ключ към успешен бизнес
Бенефициент: "Планекс Комплект" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2010
Начална дата: 01.03.2010
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността и производителността на труда посредством обучение на заетите лица, повишаване качеството на работната сила и насърчаване развитието на човешките ресурси, придружено с придобиване на нови знания и умения.
Дейности: Дейност 1 - Подготовка и организиране на работата. Изготвяне на информационни материали, провеждане на пресконференция и подготовка на цялостната документация за провеждане на избор на изпълнител.
Дейност 2 - Организация и координация на проектните дейности.
Дейност 3 - Професионална квалификация: Електромонтьор – теория.
Дейност 4 - Професионална квалификация: Електромонтьор – практика.
Дейност 5 - Обучение за придобиване на ключови умения за работа в екип.
Дейност 6 - Анализ на ефективността, оценка на изпълнението и провеждане на пресконференция за оповестяване на резултатите от проведените дейности.
Дейност 7 - Предварителен, текущ, последващ контрол.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Велес МТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 628 BGN
Общ бюджет: 50 716 BGN
БФП: 35 501 BGN
Общо изплатени средства: 35 501 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 280 BGN
2011 28 221 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 501 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 188 BGN
2011 23 988 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 176 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 092 BGN
2011 4 233 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 325 BGN
Финансиране от бенефициента 23 412 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз