Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0089-C0001
Номер на проект: СО/QMS/077/15.01.2008
Наименование: "Покриване на международен станадарт за управление ISO 9001:2000, стъпка за повишаване конкурентноспособността на Филиптур 1 ООД"
Бенефициент: "Филиптур 1" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на Филиптур 1 ООД на международния и вътрешен пазара, чрез внедряване на система за управление на качеството по международен стандарт ISO 9001:2008, гаранция за качеството на предлаганите услуги
Дейности: Сформиране на екип и подготовка за изпълнение на проекта Сформиране на екип и подготовка за изпълнение на проекта
Избор на подизпълнители Избор на подизпълнители
Разработване и внедряване на СУК Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК по международен стандарат ISO 9001 : 2000 Сертифициране на СУК по международен стандарат ISO 9001 : 2000
Инвестиционна подкрепа Доставка на компютърна конфигурация и специализиран софтуер
Публичност Информационна табела
Одит на проекта Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 615 BGN
Общ бюджет: 27 109 BGN
БФП: 13 554 BGN
Общо изплатени средства: 13 554 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 554 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 554 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 521 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 521 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 033 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 033 BGN
Финансиране от бенефициента 13 615 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз