Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0125-C0001
Номер на проект: СО/QMS/002/10.01.2008
Наименование: "Повишаване на канкурентноспособността на "Пойнт Ел-България" ООД на международния пазар посредством внедряване на СУК по стандарт ISO"
Бенефициент: "Пойнт Ел-България" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкуретноспособността на „Пойнт-Ел България” ООД на българския и на международния пазари посредством внедряване на СУК и сертифициране по ISO 9001:2000
Дейности: Сформиране на екип и подготовка за изпълнение на проекта Сформиране на екип и подготовка за изпълнение на проекта
Избор на подизпълнители Избор на подизпълнители
Доставка на оборудване компютърна конфигурация специализиран софтуер
Внедряване на СУК Внедряване на СУК
Сертификация по стандарт ISO Сертификация по стандарт ISO
Одит на проекта Одит на проекта
Публичност Информационна табела
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 725 BGN
Общ бюджет: 13 731 BGN
БФП: 6 866 BGN
Общо изплатени средства: 6 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 866 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 836 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 030 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 030 BGN
Финансиране от бенефициента 11 725 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз