Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0106-C0001
Номер на проект: СО/QMS/042/14.01.2008
Наименование: "Разработване и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2000 във фирма Балкантекс АД"
Бенефициент: "Балкантекс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: създаване на конкурентоспособно предприятие с модерно управление, с оглед развитието на конкурентни предимства на европейския и световен пазар.
Дейности: Избор на консултантска организация Избор на консултантска организация
Разработване и внедряване на ISO 9001 Разработване и внедряване на ISO 9001
Избор на сертифицираща организация Избор на сертифицираща организация
Провеждане на сертификационни одити Провеждане на сертификационни одити
Одит на проекта Разходи за одит на проекта
Информационни дейности Изработване на метални табели за визуализация на помещенията
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 936 BGN
Общ бюджет: 25 550 BGN
БФП: 12 520 BGN
Общо изплатени средства: 12 520 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 520 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 520 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 642 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 642 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 878 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 878 BGN
Финансиране от бенефициента 13 464 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз