Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0063-C0001
Номер на проект: BH/QMS/014/14.01.2008
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на"Симтикомплект ММ"ООД чрез създаване на интегрирана система на управление
Бенефициент: "Симтикомплект ММ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентните предимства на компанията на националния и европейски пазар Привличане на чуждестранни клиенти и повишаване на годишните приходи от експортна дейност Покриване на всички законови изисквания във връзка с опазването на околната среда
Дейности: Консултански услуги Консултации по въвеждане на ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда
Сертификационни услуги Сертификация по ISO 14001:2004
Отчетност Отчетност
Публичност и визуализация Публичност и визуализация
Одит на проекта Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Институт за управление на проекти ЕООД
"Интертек ВА" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 600 BGN
Общ бюджет: 16 173 BGN
БФП: 8 086 BGN
Общо изплатени средства: 8 086 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 086 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 086 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 873 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 873 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 213 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 213 BGN
Финансиране от бенефициента 13 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз