Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0071-C0001
Номер на проект: СО/QMS/106/15.01.2008
Наименование: "Покриване на международно признати стандарти"
Бенефициент: "Зора стил" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.04.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разрастване на пазарния дял и утвърждаване на дружеството на местния пазар, както и увеличаване на експортната му ориентираност към близките външни пазари и създаване на представителства там.
Дейности: сформиране на екип от фирма “ЗОРА СТИЛ” ООД и разпределение на персоналните отговорности Взаимодействие, съдействие и комуникация със съответните подизпълнители и доставчици. Мониторинг по проекта.
Проучване за подходящи подизпълнители и доставчици по дейностите на проекта Оценка, избор и договаряне със съответните подизпълнители
Договаряне с доставчика на софтуерните програми за проектиране и разработване и с доставчика на настолните конфигурации Доставка, инсталация и старт на софтуерните програми и настолните конфигурации
Договаряне с подизпълнител по консултантската услуга за въвеждане на СУ по изискванията на БДС EN ISO 9001:2000 Разработване, документиране и внедряване на изискванията по БДС EN ISO 9001:2000
Договаряне с компетентен по настоящите изисквания орган по сертификация Сертификация на СУ по изискванията на БДС EN ISO 9001:2000
Изготвяне на постоянния график за вътрешна отчетност по проекта Вътрешна отчетност на разходите по проекта
Проучване, избор (на медии) и подготовка на предвидените дейности по визуализация и публичност на проекта, визуализация и публичност на проекта,
Избор на оправомощено експертно лице за одит по проекта, Извършване одит по проекта
Преглед и мониторинг на цялостната документация по изпълнението на проекта Представяне на финалния отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 286 BGN
Общ бюджет: 86 631 BGN
БФП: 43 316 BGN
Общо изплатени средства: 43 316 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 316 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 316 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 36 818 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 818 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 497 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 497 BGN
Финансиране от бенефициента 46 286 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз