Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0120-C0001
Номер на проект: СО/QMS/083/15.01.2008
Наименование: "Въвеждането на вътрешна организация на процесите за разработване на системи и предоставяне на ИТ услуги, базирана на специализиран модел и стандарт за качеството - CMMI for Development и IT Mark"
Бенефициент: "ГЛОБАЛ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разширяване и повишаване ефективността на производството, и конкурентите предимства на разработваните софтуерни системи и предлаганите ИТ услуги от фирмата, чрез въвеждане на изискванията на CMMI for Development и IT Mark
Дейности: Професионални съвети и консултации, относно готовността на фирмата за провеждане на оценка и съответната сертификация, в съответствията с критериите на IT Mark/CMMI
“Базов преглед на IT Mark/CMMI – концепция, методология, структура, области на приложение”
Провеждане на оценка и сертификация по IT Mark и CMMI Class C”
“Провеждане на преглед на фирмени документи, свързани с процеси и конкретни проекти за разработване на системи и ИТ услуги”
“Провеждане на оценка и сертификация по IT Mark Premium и CMMI Class B”
Разработване на препоръки за подобрение
“Поддръжка при изпълнението на Плана за действие за подобряването и развитието на въведените практики и процеси за разработване на системи и ИТ услуги, в съответствие с изискванията на CMMI for Development, ниво 2 (План за действие)”
извършване на одит
информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 000 BGN
Общ бюджет: 47 500 BGN
БФП: 23 750 BGN
Общо изплатени средства: 23 750 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 750 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 750 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 188 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 188 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 563 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 563 BGN
Финансиране от бенефициента 25 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз