Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0083-C0001
Номер на проект: BH/QMS/004/11.01.2008
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността и модернизация на управлението на Металформ ООД чрез въвеждане на СУК ISO 9001:2000
Бенефициент: "Металформ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: да се повиши ефективността на Металформ ООД посредством сертифициране по международно признат стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000
Дейности: Подготовка за изпълнение на проекта Подготовка за изпълнение на проекта
Подготовка и провеждане на тръжни процедури Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Разработване, внедряване и сертифициране на СУК ISO 9001:2000 Разработване, внедряване и сертифициране на СУК ISO 9001:2000
Визуализация Визуализация
Одит Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 650 BGN
Общ бюджет: 24 528 BGN
БФП: 12 264 BGN
Общо изплатени средства: 12 264 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 264 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 264 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 424 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 424 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 840 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 840 BGN
Финансиране от бенефициента 17 650 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз