Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0074-C0001
Номер на проект: СТ/QMS/009/15.01.2008
Наименование: "Покриване на международно признати стандарти - система ISO 14001:2004"
Бенефициент: "Хранинвест-Хранмашкомплект"АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: - Разработване, въвеждане и сертифициане на система за управление на околната среда /СУОС/, в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт БДС EN ISO 14001 като един от основните фактори за конкурентноспособно развитие на организацията; - Модернизация и подобряване на екологичната инфраструктурата в организацията.
Дейности: Провеждане на среща между кандидата и консултанта и официално стартиране на проекта. Сформиране на работен екип от специалисти на кандидата и консултанта. Разпределение на задачите.
Определяне аспектите по околната среда Запознаване на консултанта с доклада от проведения ОВОС на “Хранинвест- ХМК” АД и настоящата екологична ситуация във и около кандидата
Нормативни документи. Снабдяване с нормативните документи. Запознаване на работния екип с нормативните документи и ISO 14001.
Разработка на СУОС. Запознаване на екипа с изискванията на ISO 14001. Запознаване на Вътрешни одитори с ISO 14001 и ISO 19011.
Визуализация на проекта. Подбор на фирми изготвящи визуални знаци и материали. Изработка на табели и др.
Внедряване на СУОС. Обучение на персонала по документите на Система за управление на околната среда. Изпълнение на Програмата за коригиращи и превантивни действия за подобряване на околната среда във фирмата и около нея.
Сертифициране на СУОС. Избор на сертифициращ орган. Изпълнение на коригиращите действия след предсертификационния одит.
Приключване на проекта. Устойчивостта на резултатите ще се гарантират от ежегодните инвестиции на ръководството.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ВИА КОНСУЛТ”
„О КЮ ЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”
Финкомекс Одитинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 075 BGN
Общ бюджет: 47 464 BGN
БФП: 23 732 BGN
Общо изплатени средства: 23 732 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 732 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 732 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 172 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 172 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 560 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 560 BGN
Финансиране от бенефициента 26 075 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз