Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0324-C0001
Номер на проект: ESF-2102-09-12006
Наименование: "Повишаване на квалификацията и производителността на изпълнителския персонал на Монтажинженеринг АД"
Бенефициент: "Монтажинженеринг" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 23.12.2009
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността, адаптивността и конкурентоспособността на заетите лица в "Монтажинженеринг" АД
Дейности: Дейност1:Иницииране и мобилизиране на проекта. Мобилизиран екип и функциониращ офис на проекта.
Дейност2:Сформиране на управителен съвет на проекта. Сформиран Управителен съвет на проекта, състоящ се от ръководител проект, счетоводител и координатор
Дейност3:Подготовка на обученията. Извършена подготовка, проведен инструктаж на всички обучаеми.
Дейност4:Провеждане на обучение по част от професия "Заварчик" 24 лица обучени по част от професия "Заварчик", специалност "Заваряване", проведен тест и издадени Удостоверения.
Дейност5:Провеждане на обучение по част от професия "Шлосер-шлосерство" 11 лица обучени по част от професия "Шлосер", специалност "Шлосерство", проведен тест и издадени Удостоверения.
Дейност6:Провеждане на обучение по част от професия "Електромонтьор-еликтрически инсталации" 12 лица обучени по част от професия "Електромонтьор",специалност "Електрически инсталации", проведен тест, издадени Удостоверения.
Дейност7:Провеждане на обучение по част от професия "Топлотехника" 24 лица обучени по част от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации",специалност "Топлотехника", проведен тест и издадени Удостоверения.
Дейност8:Провеждане на обучение по част от професия "Топлоенергетика" 11 лица обучени по част от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации",специалност "Топлоенергетика",проведен тест и издадени Удостоверения.
Дейност9:Провеждане на обучение по част от професия "Метални конструкции" 24 лица обучени по част от професия "Строител - монтажник",специалност "Метални конструкции",проведен тест и издадени Удостоверения.
Дейност10:Управление на проекта/вкл.информиране и публичност/. Изготвяне на технически и финансови отчети,проведени срещи на екипа по проекта,осъществяване на дейностите за информиране и публичност.
Дейност11:Приключване на проекта. Изготвяне на краен технически и финансов отчет за проекта и освобождаване на проектните ресурси.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Монтажи" ЕАД
„РИС 2004” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 027 BGN
Общ бюджет: 89 080 BGN
БФП: 71 264 BGN
Общо изплатени средства: 71 264 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 71 264 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 264 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 60 575 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 575 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 690 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 690 BGN
Финансиране от бенефициента 19 257 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз