Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0321-C0001
Номер на проект: ESF-2102-03-02004
Наименование: Мотивация и професионална квалификация
Бенефициент: "ОРИОН - 94" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 16.12.2009
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на адаптивността на заетите във фирмата лица чрез професионална квалификация и преквалификация, прилагането на нов управленски подход чрез придобиване на професионална квалификация на ръководния персонал и на заетите. Осигуряване на квалифициран персонал за обслужване в и извън магазинната мрежа.
Дейности: Дейност 1 Окончателно сформиране на управленския екип и разпределение на задачите и отговорностите
Дейност 2 Изработване на детайлизиран график и осъществяване на конкретните задачи по проекта
Дейност 3 Изработване, организация и осъществяване на съпътстваща програма за визуализация на проекта
Дейност 4 Окончателно утвърждаване на състава на целевата група
Дейност 5 Подготовка и организация за осъществяване на учебния процес
Дейност 6 Осъществяване на учебния процес
Дейност 7 Изготвяне на финален отчет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Велес МТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 980 BGN
Общ бюджет: 30 001 BGN
БФП: 30 001 BGN
Общо изплатени средства: 30 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 000 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 500 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 500 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 500 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 500 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз