Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0146-C0001
Номер на проект: ЕН/QMS/003/14.01.2008
Наименование: Конкурентно производство чрез интегрирана система за управление на ТПСК "Освобождение - 45"
Бенефициент: ТПСК„Освобождение -45”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: стимулиране на конкурентноспособно развитие
Дейности: Подготвителен етап
Закупуване на оборудване за физикохимична и микробиологична лаборатория Закупуване на оборудване за физикохимична и микробиологична лаборатория
Разработване и внедряване на Интегрирана система за управление Разработване и внедряване на Интегрирана система за управление
Сертификация на Интегрираната система за управление Сертификация на Интегрираната система за управление
Одит на проекта Одит на проекта
Информационни дейности Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 000 BGN
Общ бюджет: 34 007 BGN
БФП: 16 738 BGN
Общо изплатени средства: 16 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 738 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 228 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 228 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 511 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 511 BGN
Финансиране от бенефициента 24 760 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз