Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0142-C0001
Номер на проект: BA/QMS/013/15.01.2008
Наименование: Развитие на конкурентноспособността на фирма "Симстрой" ЕООД чрез въвеждане на международно признати стандарти
Бенефициент: "Симстрой" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Симитли
Описание
Описание на проекта: да се повиши конкурентноспособността на фирма „Симстрой” ЕООД.
Дейности: Дейност 1 - Организация на екипа Подробно обсъждане и разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа.
Дейност 2 - Процедура по избор на консултантска фирма за разработване и въвеждане на ситема за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2000 и система за управление на околната среда ISO 14001:2004
Дейност 3 - Внедряване на система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2000
Дейност 4 - Внедряване на система за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004
Дейност 5 – Процедура по избор на фирма, която ще проведе сертификационен одит и за двете системи
Дейност 6 - Сертифициране на фирмата по система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2000
Дейност 7 - Сертифициране на фирмата по система за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004
Дейност 8 – Визуализация на проекта Информационни дейности
Дейност 9 - Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕСКА Консултинг ООД
Финкомекс Одитинг
„ВЕРИФИКАЦИЯ”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 325 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 25 325 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз