Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0100-C0001
Номер на проект: СО/QMS/024/14.01.2008
Наименование: "Покриване на международен стандарт за управление ISO 9001:2000, стъпка към повишаване конкурентноспособността на Контеса АД"
Бенефициент: "Контеса" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „Контеса” АД , чрез внедряване на система за управление на качеството по международен стандарт ISO 9001:2000, гаранция за качеството на предлаганите услуги
Дейности: Сформиране на екип и подготовка за изпълнение на проекта
Избор на подизпълнители
Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК
Инвестиционна подкрепа
Публичност
Отчетност и контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 210 BGN
Общ бюджет: 23 970 BGN
БФП: 11 985 BGN
Общо изплатени средства: 11 985 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 985 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 985 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 187 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 187 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 798 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 798 BGN
Финансиране от бенефициента 17 210 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз