Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0117-C0001
Номер на проект: СО/QMS/032/14.01.2008
Наименование: "Внедряване на международни продуктови стандарти - ключ към висока конкурентноспособност"
Бенефициент: "Самел-90" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Разширяване пазарните позиции на дружеството чрез повишаване конкурентоспособността на продуктите от проекта, като след продуктовата сертификация пазарният дял на национално ниво за осветителните тела със светлодиоди достигне 20%, а към международния пазар се насочат минимум 20% от тях.
Дейности: Подготовка за изпълнение на проекта
Привеждане на техническата документация,контролните процеси, измервателните средства и производството в съответствие с изискванията на международните стандарти
Сертификация , в т.ч. изпитвания
Визуализация на проекта
Провеждане на одит и изготвяне на отчет
Инвестиционна дейност, закупуване на оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 000 BGN
Общ бюджет: 188 763 BGN
БФП: 89 681 BGN
Общо изплатени средства: 89 681 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 89 681 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 681 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 229 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 76 229 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 229 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 452 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 452 BGN
Финансиране от бенефициента 110 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз