Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0076-C0001
Номер на проект: СО/QMS/043/14.01.2008
Наименование: "Постигане на развитие и усъвършенстване, чрез система за управление на качеството"
Бенефициент: "ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: е създаване на конкурентоспособно предприятие с повишен експортен потенциал, качество и модерно управление, с оглед развитието на конкурентни предимства на европейския и световен пазар
Дейности: Избор на консултантска организация
Разработване и внедряване на ISO 9001
Внедряване на системата за качество
Избор на сертифицираща организация
Провеждане на сертификационен одит
Избор на доставчик за закупуване на машината – запитване, оценяване на офертите, сключване на договор
Доставка на машината
Инсталиране и тестване на машината
Информационна дейност
Одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 931 BGN
Общ бюджет: 101 629 BGN
БФП: 49 798 BGN
Общо изплатени средства: 49 798 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 49 798 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 798 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 328 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 328 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 470 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 470 BGN
Финансиране от бенефициента 51 969 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз