Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0066-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/57
Наименование: РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО В ЕЖЕДНЕВИЕТО
Бенефициент: ОУ "Св. с.вКирил и Методий" гр. Мездра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 24.10.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.* ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП
2.* НАПРАВЛЕНИЕ КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ
3.* НАПРАВЛЕНИЕ: ДОПЪЛВАЩО ОБУЧЕНИЕ
4.* НАПРАВЛЕНИЕ: ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ
5.* НАПРАВЛЕНИЕ: РАБОТА С РОДИТЕЛИ
6.* НАПРАВЛЕНИЕ: ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ
7.* НАПРАВЛЕНИЕ: ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТА И МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ
Партньори
Партньори:
Община Мездра
Фондация "Ромска инициатива-2006"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 933 BGN
Общ бюджет: 13 373 BGN
БФП: 13 373 BGN
Общо изплатени средства: 13 373 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 987 BGN
2009 0 BGN
2010 - 1 614 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 373 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 739 BGN
2009 0 BGN
2010 - 1 372 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 367 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 248 BGN
2009 0 BGN
2010 - 242 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 006 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз