Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0063-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Младежки клуб "Приятели на Земята"
Бенефициент: Община Малко Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Малко Търново
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Подготовка на дейност 1 - Сформиране на клуб "Приятели на земята"
1. Изпълнение на дейност 1 - Сформиране на клуб "Приятели на земята"
2. Подготовка на дейност 2 - Озеленителна акция
2. Изпълнение на дейност 2 - Озеленителна акция
3. Подготовка на дейност 3 - акция за събиране на отпадъци
3. Изпълнение на дейност 3 - акция за събиране на отпадъци
4. Подготовка на дейност 4 - Пешеходни преходи
4. Изпълнение на дейност 4 - пешеходни преходи
5. Подготовка на дейност 5 - кратък курс по конна езда
5. Изпълнение на дейност 5 - кратък курс по конна езда
6. Подготовка на дейност 6 - Двудневна автобусна екскурзия
6. Изпълнение на дейност 6 - двудневна автобусна екскурзия
7. Подготовка на дейност 7 - Обучение в Рила
7. Изпълнение на дейност 7 - Обучение в Рила
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 871 BGN
Общ бюджет: 45 305 BGN
БФП: 45 305 BGN
Общо изплатени средства: 45 301 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 974 BGN
2009 34 326 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 301 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 328 BGN
2009 29 177 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 506 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 646 BGN
2009 5 149 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 795 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз