Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0263-C0001
Номер на проект: ESF-2102-02-02003
Наименование: Актуализиране и разширяване на професионалните компетенции на основни групи персонал на "Кафта" ООД
Бенефициент: "КАФТА" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 14.12.2009
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Актуализиране и разширяване на професионалните компетенции на основни групи персонал: Професионална квалификация по част от "Икономист", спец."Търговия"
Дейности: Подготовка на Д1-Изграждане на операционен мениджмънт и координация между ВО и партньора
Изпълнение на Д1-Изграждане на операционен мениджмънт и координация между ВО и партньора
Подготовка на Д2-Популяризиране на проекта и на ОП РЧР
Изпълнение на Д2-Популяризиране на проекта и на ОП РЧР
Подготовка на Д3-Установяване равнището на притежаваните базови и професионални знания и умения на участниците от целеви групи
Изпълнение на Д3-Установяване равнището на притежаваните базови и професионални знания и умения на участниците от целеви групи
Подготовка на Д4-Адаптиране на програмите за професионалното обучение
Изпълнение на Д4-Адаптиране на програмите за професионалното обучение
Подготовка на Д5-Разработване и осигуряване на дидактически и други материали за професионалното обучение
Изпълнение на Д5-Разработване и осигуряване на дидактически и други материали за професионалното обучение
Подготовка на Д6-Закупуване на консумативи за професионалното обучение
Изпълнение на Д6-Закупуване на консумативи за професионалното обучение
Подготовка Д7-Сключване на договори за запазване на заетостта на обучените най-малко 1 година след приключване на обучението
Изпълнение на Д7-Сключване на договори за запазване на заетостта на обучените най-малко 1 година след приключване на обучението
Подготовка на Д8-Провеждане на професионално обучение
Изпълнение на Д8-Провеждане на професионално обучение
Подготовка на Д9-Анализиране и оценяване на резултатите от професионалното обучение
Изпълнение на Д9-Анализиране и оценяване на резултатите от професионалното обучение
Подготовка на Д10-Управление и координация на проекта
Изпълнение на Д10-Управление и координация на проекта
Подготовка на Д11-Наблюдение и вътрешна оценка на резултатите
Изпълнение на Д11-Наблюдение и вътрешна оценка на резултатите
Подготовка на Д12-Изготвяне на междинни доклади и на заключителен доклад
Изпълнение на Д12-Изготвяне на междинни доклади и на заключителен доклад
Изпълнение на Д2-Популяризиране на проекта и на ОП РЧР
Изпълнение на Д5-Разработване и осигуряване на дидактически и други материали за
Изпълнение на Д6-Закупуване на консумативи за професионалното обучение
Изпълнение на Д10-Управление и координация на проекта
Изпълнение на Д11-Наблюдение и вътрешна оценка на резултатите
Изпълнение на Д4-Адаптиране на програмите за професионалното обучение
Изпълнение на Д3-Установяване равнището на притежаваните базови и професионални знания и умения на участниците от целеви групи
Изпълнение на Д7-Сключване на договори за запазване на заетостта на обучените най-малко 1 година след приключване на обучението
Партньори
Партньори:
"ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 955 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 991 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 35 991 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 592 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 30 592 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 399 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 5 399 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 44 989 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз