Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0058-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.* Подготовка на дейност 1 „Технически срещи на партньорите по проекта за осъществяване на мониторинг за изпълнението му”
1.* Изпълнение на дейност 1 „Технически срещи на партньорите по проекта за осъществяване на мониторинг за изпълнението му”
2. Подготовка на дейност 2 „Идентифициране на темите за обучение чрез анкетиране на учителите от учебните заведения от селата - Перперек, Чифлик, Стремци, Мост, Миладиново и Широко поле”
2. Изпълнение на дейност 2 Идентифициране на темите за обучение чрез анкетиране на учителите от учебните заведения от селата - Перперек, Чифлик, Стремци, Мост, Миладиново и Широко поле”
3. Изпълнение на дейност 3 „Подготовка и организиране на модулни обучения “Работа в мултиетническа среда” за учители в различните степени”
4. Изпълнение на дейност 4 „Провеждане на модулни обучения на учители от различните степени”
5. Подготовка на дейност 5 „Провеждане на информационна кампания “Учението – шанс за по-добър живот””
5. Изпълнение на дейност 5 „Провеждане на информационна кампания “Учението – шанс за по-добър живот”
6.* Подготовка на дейност 6 „Медийно отразяване на проекта”
6. Изпълнение на дейност 6 „Медийно отразяване на проекта”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 065 BGN
Общ бюджет: 56 285 BGN
БФП: 56 285 BGN
Общо изплатени средства: 56 277 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 413 BGN
2009 0 BGN
2010 41 864 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 277 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 251 BGN
2009 0 BGN
2010 35 585 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 162 BGN
2009 0 BGN
2010 6 280 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 442 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз