Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0057-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/46
Наименование: ОДК Варна - център за мултикултурен диалог
Бенефициент: Общински детски комплекс - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност № 1 „Организиране на качествен подбор”
Изпълнение на Дейност № 2 „Повишаване равнището на знания и практически умения”
Подготовка на Дейност № 3* “Интеркултурно сътрудничество”
Изпълнение на Дейност № 3* “Интеркултурно сътрудничество”
Подготовка и изпълнение на Дейност № 4 “Изяви на целевата група”
Подготовка и изпълнение на Дейност № 5 “Адаптиране на устойчиви мултикултурни модели”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 480 BGN
Общ бюджет: 89 801 BGN
БФП: 89 801 BGN
Общо изплатени средства: 89 801 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 496 BGN
2009 77 984 BGN
2010 0 BGN
2011 - 7 679 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 801 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 572 BGN
2009 66 286 BGN
2010 0 BGN
2011 - 6 527 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 331 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 924 BGN
2009 11 698 BGN
2010 0 BGN
2011 - 1 152 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 470 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз