Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0056-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интеркултурно образование и възпитание в ПТГ "Юрий Гагарин" в Монтана
Бенефициент: Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Подготовка и сключване на договори с работния екип и обучителите
2.* Информационно-консултантска и информационно-рекламна дейност
3. Гореща телефонна линия
4. Материално-техническо осигуряване
5. Изготвяне на работните програми за образователните и обучителни дейности по проекта
6.Обучение на учители за работа в мултикултурна среда
7. Реализиране на програма „Създаване на портфолио на всяко дете”
8. Провеждане на образователни, социални и здравни дейности
9. Индивидуална работа със семействата от малцинствените групи
10.* Сертифициране на професионалната компетентност
11. Мониторинг и контрол
12.* Отчетна дейност
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА МОНТАНА
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 230 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 646 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 19 646 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 699 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 16 699 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 947 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 2 947 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз