Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0047-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заедно можем повече
Бенефициент: Фондация "Образователно сътрудничество" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1: Предварителен етап
Дейност 2 – Подготвителен етап
Дейност 3 – Семинари за обучение на учители
Дейност 4 – Семинари за обучение на родители
Дейност 5 – Провеждане на семинари за ученици
Дейност 6 – Издаване и разпространение на помагало
Дейност 7 – Провеждане на кръгла маса
Дейност 8 – Дейности, свързани с информиране на широката общественост и даване публичност на проекта; текущи административни дейности
Партньори
Партньори:
Община Попово
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 320 BGN
Общ бюджет: 83 353 BGN
БФП: 83 353 BGN
Общо изплатени средства: 83 353 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 600 BGN
2009 53 057 BGN
2010 12 697 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 353 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 960 BGN
2009 45 098 BGN
2010 10 792 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 850 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 640 BGN
2009 7 959 BGN
2010 1 905 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 503 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз